Tjänster

Kapitalförsäkringar

Denna form av investering ger er som kund möjligheten att slippa betala reavinstskatt på 30 % både vid försäljning, uttag och vid byte av fonder. Ni som kund får också genom kapitalgruppen tillgång till många av världens fonder. Denna form av sparande/investering passar kunder som båda månadssparar och gör engångsinvesteringar.

Tjänstepension
En arbetsgivare kan på olika sätt bekosta pension åt de anställda, i framtiden kommer dessa medel att inkomstbeskattas. Vi på kapitalgruppen hjälper er som kund att hitta rätt bolag och rätt förvaltningsstrategi. Vi på kapitalgruppen har alternativa sparformer som kan gynna er som kund i framtiden. Denna form av sparande/investering passar kunder som båda månadssparar och gör engångsinvesteringar.
Pensionsförsäkringar
De nya lagreglerna gällande pensionsförsäkringar trädde i kraft i 2015, vilket medför att ni som privatpersoner inte kan göra avdrag på privat pensionsförsäkringar i inkomstdeklerationen, detta gäller endast framtida inbetalningar. Premier som är inbetalad innan 2015 följer tidigare lagstiftning. Vi på kapitalgruppen hjälper er som kund att hitta rätt bolag och rätt förvaltningsstrategi. Vi på kapitalgruppen har alternativa sparformer som kan gynna er som kund i framtiden.
Investeringssparkonto
Ett investeringssparkonto (ISK) är ett konto för förvaring av värdepapper, och är ett alternativ till en traditionell värde­pappersdepå eller en kapitalförsäkring. Skillnaden mellan dessa konton är framförallt skattemässig. Investerings­sparkontot syftar till att underlätta handel med värde­papper och andra finansiella tillgångar genom att du inte behöver ta hänsyn till skattekonsekvenser vid köp eller försäljning eller ta upp dessa i din deklaration. Än så länge kan endast privatpersoner öppna och spara i ett investeringssparkonto. Sparfor­men är därmed inte tillgänglig för företag.
Fonder

I dag finns cirka 2 500 fonder på den svenska marknaden tillgängliga för svenska sparare. Det bäddar för konkurrens och mångfald. Fondsparande är den vanligaste sparformen i Sverige. Upp­skattningsvis 85 procent av svenskarna sparar i fonder på ett eller annat sätt.

Fonder delas upp i olika fondkategorier, läs mer om fonder här.

Strukturerade produkter
Detta är en form av lösning där ni som kund har en räntebärande lösning i botten som ger en trygg och säker framtid. På toppen används ett aktierelaterat instrument för att få marknadens uppgång. Genom denna kombination får ni som kund en minimal risk, men ni har ändå möjligheten till en avkastning som kan överträffa marknadens aktieindex.