Tjänstepension

Har du som arbetsgivare avsatt rätt pension till era anställda?

Har ni rätt skydd till rätt kostnad?

Hur aktiv är er rådgivare?

Många arbetsgivare är inte kollektivanslutna idag, men avsätter pension till sina anställda, har du som arbetsgivare rätt avsättning enligt ert anställningsavtal med den anställde.

En förutsättning för att det ska blir korrekt är att ni som arbetsgivare har rätt kompetens eller att ni anlitar rätt konsulter.

En felaktig pensionsavsättning kan komma som en dyr överraskning längre fram för företagare.

Det är av stor vikt att era anställningsavtal stämmer överens med er pensionspolicy; att rätt belopp betalts in under anställningstiden, att era anställda har rätt försäkringsskydd mot t.ex. sjukdomar och dödsfall.

Vi ser över er pensionspolicy och säkerställer att ni som arbetsgivare fullföljer era åtagande gentemot era anställda.