Om oss

Kapitalgruppen

Inom Kapitalgruppen finns gedigen kunskap inom finansbranschen, då de anställda har varit verksamma inom branschen ett flertal år både som rådgivare, men även på andra poster inom finansbranschen.

Kapitalgruppen i Skandinavien AB är ett försäkringsmäkleri och är anknutna ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP) vilket innebär att du som kund också är kund till SVP. SVP är ett svenskt värdepappersbolag med tillstånd av Finansinspektionen att verka enligt lagen om värdepapper. Genom att vara anknutet ombud kan Kapitalgruppen verka under SVP:s tillstånd och namn med investeringsrådgivning och orderförmedling av värdepapper. SVP tar då ansvar för att denna verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. Du som kund kommer bli informerad under vilket tillstånd, Värdepappersaffärer eller Försäkringsförmedling, Kapitalgruppen gör affär just med dig, vi arbetar med ett stort antal banker, fondkommissionärer och förvaltare.

Svensk Värdepapperservice