Hälsa

Tryggt, enkelt och i slutänden lönsamt för alla. Hur är Hälsan på era anställda?

Idag är ungefär 70 % av alla sjukskrivningar i Sverige stress- eller värkrelaterade. Genom att ni som arbetsgivare kan erbjuda ett hälsokoncept till er anställda hjälper det er som arbetsgivare att fånga upp medarbetaren redan innan han/hon riskerar att bli sjukskriven.

Det finns alltså en stor gråzon av symptom och känslotillstånd som påverkar dig och dina anställdas välmående och förmåga att göra ett bra jobb, långt innan sjukskrivningen är ett faktum. Genom att försäkra sig mot detta kan dyra rehabiliteringskostnader/personalersättningar och onödigt lidande undvikas.

När såg ni senast över era tjänstepensionsavtal samt tillhörande försäkringsskydd såsom sjukförsäkring, privatvård, efterlevandeskydd och grupplivförsäkring?